Project omschrijving

Luisteren

Je kan zinnen en meest frequente woorden begrijpen die te maken hebben met basisinformatie over jezelf je familie, winkelen, werk, plaatselijke omgeving. Je kan de belangrijkste punten in korte en duidelijke boodschappen volgen.

Lezen

Je kan korte eenvoudige teksten lezen en je kan specifieke voorspelbare informatie  vinden in alledaagse teksten zoals advertenties, folders, menu’s etc. en je kan eenvoudige korte, persoonlijke brieven begrijpen.

Spreken

Je leert te praten in het perfectum : ‘wat heb je gedaan in jouw weekend, op jouw vakantie, wat heb je gegeten? wat heb je gekocht’, etc.  Je leert ook vragen stellen aan vrienden, collega’s en buren over hun vakantie, weekend etc. Je leert te spreken over ‘vroeger’ (imperfectum)  toen je studeerde, toen je kind was: ‘Hoe ging je naar school?’ ‘Wat studeerde je?’ ‘Waar werkte je?’ ‘Welke sport deed je?’, etc.

Ook leer je jouw mening te geven en aan anderen hun mening te vragen, je kan advies geven en informatie vragen.

Schrijven

Je leert korte teksten te schrijven in het perfectum over jouw vakantie, weekend ; wat heb je gedaan  en ook in het imperfectum; waar woonde je als kind, hoe ging je naar school, etc. Je leert te reageren op een uitnodiging, een bedankje schrijven. Je leert ook jouw mening te verwoorden, een afspraak af te zeggen met het gebruik van conjuncties.

Grammatica

Je leert tijdens deze cursus ook meer Nederlandse grammatica zoals het perfectum : ‘Ik heb gegeten.’ en het imperfectum. Het gebruik van conjuncties leer je ook in deze cursus; je leert zinnen aan elkaar te verbinden met woorden als ; want, maar, dus, omdat, als, etc. Je kunt deze woorden gebruiken om bijvoorbeeld jouw mening te geven.

Voor wie?

De beginnerscursus Plus is voor iedereen die de beginnerscursus Basis heeft gedaan. Ook als je al enige kennis van het Nederlands hebt, kan je je inschrijven voor deze cursus.

Doelstelling

Je leert je mening te geven, praten en schrijven over het weekend, over vakantie en vroeger. Je leert praten over actuele onderwerpen, je kan het nieuws en tv-programma’s in grote lijnen volgen.

Tijdsduur

De cursus duurt 12 weken, met iedere week een les van 2 uur in de avond of overdag. De hoeveelheid huiswerk per week is ongeveer 3 uur.

Niveau

Het niveau dat je bereikt na het succesvol afronden van de cursus is A2. Hierna kan je de cursus voor halfgevorderden doen of je kan de cursus Inburgeringsexamen doen.

In al onze lessen geven wij veel aandacht aan luisteren, lezen, spreken en schrijven op het niveau dat bij de cursus past.

NU AANMELDEN
TERUG NAAR ALLE CURSUSSEN

ONZE TRAINERS

Marijke Tupker

MARIJKE TUPKER

Marijke Tupker is oprichter van Tupkertaaltraining en heeft meer dan twintig jaar ervaring als docent NT2. Zij is een specialist op het gebied van taaltrainingen voor zowel moedertaalsprekers als voor anderstaligen. Naast haar moedertaal Nederlands spreekt Marijke Engels en Italiaans. Ze geeft les aan cursisten met verschillende culturele en linguïstische achtergronden op allerlei niveaus. Hoewel haar lessen professioneel en gestructureerd zijn, maakt Marijke graag gebruik van improvisatie tijdens de lessen. Ze houdt de lessen graag levendig en interessant.

Dankzij twintig jaar ervaring als taaltrainer kan Marijke uitstekend inspelen op de individuele behoeftes van cursisten. Ze gebruikt grappige oefeningen die gebaseerd zijn op de ervaringen van haar cursisten. Naast het conventionele lesmateriaal maakt Marijke gebruik van diverse bronnen die de cursisten kennis laten maken met de Nederlandse cultuur, gewoonten en maatschappij zoals boeken, films en blogs. Marijkes voornaamste doel en wens voor al haar cursisten is hen het vertrouwen geven om zich uit te drukken in het Nederlands.

ERNA ROERHORST

Mijn naam is Erna Roerhorst, geboren en getogen in Nederland. Ik geef les in Engels, Frans en Nederlands. Naast mijn dagelijkse baan als taaldocent in het Voortgezet Onderwijs vind ik het heerlijk om Nederlands te geven bij Tupkertaaltraining. Als consultant heb ik tevens vele jaren in verschillende functies gewerkt in het bedrijfsleven.

Ik ben docent omdat ik lesgeven leuk vind en het geweldig is om te zien hoe snel onze studenten hun taalgebruik verbeteren in elke les. De tijd vliegt in onze lessen en de studenten zijn net zo enthousiast als wijzelf. Ze vinden het leuk om van mij maar ook van elkaar te leren. Onze interactieve lessen geven snel resultaat en moedigen studenten aan om Nederlands te spreken en onze cultuur te begrijpen.

Hopelijk zien we elkaar snel bij Tupkertaaltraining, gezellig!

ELLY LANCKER

Mijn naam is Elly Lancker. Ik ben trainer Nederlands als Tweede Taal bij Tupkertaaltraining. Ik hou van de diversiteit in mijn werk door alle verschillende mensen die ik ontmoet vanuit de hele wereld. Elk persoon neemt zijn eigen cultuur, verhalen, persoonlijkheid en achtergrond mee. We kunnen zoveel van elkaar leren en dat geeft mij altijd energie om dit werk te doen. Ik ben een enthousiaste docent en ik probeer altijd een gemotiveerde, hard werkende groep te creëren waarin we ons allemaal goed voelen. Op die manier kunnen we het optimale bereiken!

Voordat ik docent NT2 werd, heb ik mijn masterdiploma Economie gehaald en aan de Universiteit van Amsterdam gewerkt als studieadviseur, programma-coördinator en coördinator van de selectieprocedure voor Geneeskunde.

Ik ben getrouwd en ik heb 2 fantastische kinderen. We wonen in een klein dorp waar je zomers kikkers en uilen kan horen.

Ik hoop je te ontmoeten bij Tupkertaaltraining!

Sluit je aan bij  2.500 studenten die een cursus bij ons hebben gevolgd

Vul onderstaand je gegevens in en klik op de verzendknop. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.