Project omschrijving

Luisteren

Je kan lezingen en langere betogen begrijpen en ook complexere redeneringen volgen, als de onderwerpen redelijk vertrouwd zijn; onderwerpen uit het dagelijks leven, de opleiding en het beroep. Je kan de meeste nieuws- en actualiteitenprogramma’s op tv begrijpen.

Lezen

Je begrijpt een breed scala aan teksten op het eigen vak- of interessegebied. Je kan artikelen en verslagen lezen die te maken hebben met eigentijdse problemen, waarbij de schrijvers een bepaalde houding of standpunt innemen.

Spreken

Je leert begrijpelijke, gedetailleerde beschrijvingen geven over allerlei onderwerpen die jouw interesseren. Je kan een mening over een actueel onderwerp uitleggen en beargumenteren met voor- en nadelen.

Je kan meedoen aan een spontaan gesprek met Nederlandstaligen. Je kan in een vertrouwde omgeving actief deelnemen aan een discussie en jouw standpunten vertellen met argumenten.

Schrijven

Je leert duidelijke en gedetailleerde teksten te schrijven over een diverse onderwerpen die jou interesseren Je kan een verslag schrijven, informatie doorgeven of redenen en argumenten voor een bepaald standpunt geven.

Grammatica

Je leert moeilijkere zinnen te maken  met bijvoorbeeld het gebruik van het relatief pronomen; de auto die daar staat is van mijn collega met wie ik vaak tennis. ‘ Daarnaast leer je nog andere  grammaticale onderwerpen zoals o.a. de passieve vorm, dubbele infinitief in het perfectum.

Voor wie?

De cursus is voor iedereen die de cursus halfgevorderden afgerond heeft of een vergelijkbaar niveau heeft (B1).

Doelstelling

Je kan moeiteloos een gesprek volgen en voeren over niet-alledaagse onderwerpen. Je kan de hoofdgedachte van ingewikkelde teksten begrijpen over concrete en abstracte onderwerpen met inbegrip van technische besprekingen in het vakgebied.

Tijdsduur

De cursus duurt 12 weken met iedere week een les van 2 uur overdag of in de avond. De hoeveelheid huiswerk per week is ongeveer 3 uur.

Niveau

Het niveau dat je bereikt na het succesvol afronden van de cursus is B2. Hierna kan je de cursus Staatsexamen NT2 programma 2 doen.

In al onze lessen geven wij veel aandacht aan luisteren, lezen, spreken en schrijven op het niveau dat bij de cursus past.

NU AANMELDEN
TERUG NAAR ALLE CURSUSSEN

ONZE TRAINERS

Marijke Tupker

MARIJKE TUPKER

Marijke Tupker is oprichter van Tupkertaaltraining en heeft meer dan twintig jaar ervaring als docent NT2. Zij is een specialist op het gebied van taaltrainingen voor zowel moedertaalsprekers als voor anderstaligen. Naast haar moedertaal Nederlands spreekt Marijke Engels en Italiaans. Ze geeft les aan cursisten met verschillende culturele en linguïstische achtergronden op allerlei niveaus. Hoewel haar lessen professioneel en gestructureerd zijn, maakt Marijke graag gebruik van improvisatie tijdens de lessen. Ze houdt de lessen graag levendig en interessant.

Dankzij twintig jaar ervaring als taaltrainer kan Marijke uitstekend inspelen op de individuele behoeftes van cursisten. Ze gebruikt grappige oefeningen die gebaseerd zijn op de ervaringen van haar cursisten. Naast het conventionele lesmateriaal maakt Marijke gebruik van diverse bronnen die de cursisten kennis laten maken met de Nederlandse cultuur, gewoonten en maatschappij zoals boeken, films en blogs. Marijkes voornaamste doel en wens voor al haar cursisten is hen het vertrouwen geven om zich uit te drukken in het Nederlands.

ERNA ROERHORST

Mijn naam is Erna Roerhorst, geboren en getogen in Nederland. Ik geef les in Engels, Frans en Nederlands. Naast mijn dagelijkse baan als taaldocent in het Voortgezet Onderwijs vind ik het heerlijk om Nederlands te geven bij Tupkertaaltraining. Als consultant heb ik tevens vele jaren in verschillende functies gewerkt in het bedrijfsleven.

Ik ben docent omdat ik lesgeven leuk vind en het geweldig is om te zien hoe snel onze studenten hun taalgebruik verbeteren in elke les. De tijd vliegt in onze lessen en de studenten zijn net zo enthousiast als wijzelf. Ze vinden het leuk om van mij maar ook van elkaar te leren. Onze interactieve lessen geven snel resultaat en moedigen studenten aan om Nederlands te spreken en onze cultuur te begrijpen.

Hopelijk zien we elkaar snel bij Tupkertaaltraining, gezellig!

ELLY LANCKER

Mijn naam is Elly Lancker. Ik ben trainer Nederlands als Tweede Taal bij Tupkertaaltraining. Ik hou van de diversiteit in mijn werk door alle verschillende mensen die ik ontmoet vanuit de hele wereld. Elk persoon neemt zijn eigen cultuur, verhalen, persoonlijkheid en achtergrond mee. We kunnen zoveel van elkaar leren en dat geeft mij altijd energie om dit werk te doen. Ik ben een enthousiaste docent en ik probeer altijd een gemotiveerde, hard werkende groep te creëren waarin we ons allemaal goed voelen. Op die manier kunnen we het optimale bereiken!

Voordat ik docent NT2 werd, heb ik mijn masterdiploma Economie gehaald en aan de Universiteit van Amsterdam gewerkt als studieadviseur, programma-coördinator en coördinator van de selectieprocedure voor Geneeskunde.

Ik ben getrouwd en ik heb 2 fantastische kinderen. We wonen in een klein dorp waar je zomers kikkers en uilen kan horen.

Ik hoop je te ontmoeten bij Tupkertaaltraining!

Sluit je aan bij  2.500 studenten die een cursus bij ons hebben gevolgd

Vul onderstaand je gegevens in en klik op de verzendknop. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.